За Lucky Rose

За Lucky Rose

Lucky Rose е продукт на дългогодишната ни работа със световни марки, които ползват розовото и други етерични масла от дестилерията на СД "Възход - Арньо - Апостолова". С марката Lucky Rose затваряме цикъла на производство - от нашите градини в Добруджа, през дестилерията и производството до вас - ценителите на качествените продукти. 

Фирмата ни е с с над тридесет години опит, двадесет от които специализираме в земеделие. Създадохме първата розова градина в Добруджа от която се получава едно от най-качествините български розови масла. В същото време вече традиционните за Добруджа лавандула и маточина са незименна част от нашето портфолио. Обработваме над 8000 декара земя с различни култури, което ни позволява да предлагаме богато портфолио от собсвени етерични и базови масла. 

Вярваме в успеха на качествените продукти и задоволството на нашите клиенти, заради което продължаваме да добавяме нови етерични масла към вече наличните, постоянно обогатявайки нашите полета с нови билки, цветя и други култури. Експеремтираме и с по-специфични масла като такова от тетра (смрадлика). Част от продуктите ни се произвеждат от нашите партньори с изцяло наши етерични масла - серия парфюми от фабрика с традиции в Грас, Франция, луксозни сапуни от база козе мляко и етерични масла. 

___________________

СД " ВАЗХОД - АРНЬО АПОСТОЛОВ И ЛАЗАРОВ " БГ

 

ДЕСТИЛЕРИЯ - СЛАВЕЕВО

 

 

     Родината на маслодайната роза (Gallicanae) е Югозападна Азия, къ­дето първоначално се е отглеждала предимно като декоративно расте­ние. Съществуват много легенди и спорове кога точно е започнало про­изводството на розова вода и масло чрез преваряване на розов цвят.   

   В началото на  XIX век се заражда и развива търговията с българско розово мас­ло и износът за Одрин, Цариград и ев­ропейските държави. От самото си начало тя е била изцяло с експортен характер.  През годините българското розово масло печели множество медали и отличия от световни изложения и па­наири. Българските производители и търговци на розово масло печелят редица отличия в Париж, Лиеж, Лон­дон, Милано, Филаделфия и др.

 За производството на 1 кг розово масло са необходими средно 3000–6000 кг. розов цвят в зависимост от качеството на реколтата. През 19 век маслодайната роза била основен поминък на южна България но, но с промяната на климата и развитието на модерното селското стопанство започва  да се отглежда и в северна България.

 

  Пионер в това начинание е и нашата фирма

СД " ВЪЗХОД - АРНЬО АПОСТОЛОВА " БГ - Дестилерия с. Славеево обл. Добрич

   Традиционно фирмата се занимава със земеделие от 1999 г. Развива модерно Европейско земеделие с  насаждения от пшеница, царевица, слънчоглед, нахуд  и се насочва в отглеждането и на етерично маслени култури  -  лавандула 150 дек., а преди две години създава и първите 300дек. маслодайна роза в северна България.

 

       Паралелно с насажденията се изгражда и Дестилерия за преработка на етерично маслените суровини. Към нея има и лаборатория за анализ на суровините - лавандулови съцветия и розов цвят, както и всички тревни и цветни суровини.

 

   Дестилерията за преработка на етерично маслени суровини работи  по утвърдени  съвременни технологии.  Технологичните режими са автоматизирани ,оптимални  и  произведените   етерични масла отговарят на  българските, европейски и световни стандарти.  Технологичния процес при преработката на розов цвят е водно парна дестилация а при лавандуловите съцветия е парна дестилация.

Физикохимичния състав на розовото масло е:

 

Показатели

Характеристика и норми

1.Външен вид

Масловидна прозрачна течност /хетерогенна маса при температура по-ниска от 230 С/

2.  Цвят

Жълт

3  .Мирис

Характерен розов

4.  Относителна плътност, d 3030

От 0,864 0 до 0,861 0

5.  Коефициент на пречупване, n25D

От 1,453 0  до 1,464 0

6. Ъгъл на въртене на равнината на поляризация  и25D 

От минус 2  до минус 5

7.  Точно на замръзване, С0

От 17 до 22

8.  Киселинно число, mg KOH /g

не повече от

 4,0

9.  Естерно число,  mgKOH/g                                                     

От 7.0 до 17,5

10. Естерно число след ацетилиране,

M

mgKOH/g

 

От 202,5 / съответстващо на 64%свободни алкохоли като цитронелол /

до 245,9 /съответстващо на 80%свободни алкохоли като цитронелол /

Утвърден на 1996-04-30

Влиза в сила  от 1997-03-01

 

Показатели

Характеристика и норми

11. Съдържание на характерни съставки,%

       - цитронелол

       - нерол

       - гераниол

       - фенилетилов алкохол, не повече от

       - нормални парафинови въглеводороди /С17192021иС23/

 12. Пламна температура С0

 

От 20  до 37

От   6  до 12

От 14  до 27

3.0

 

От 18 до 25

51

Показателят се дава за информация във връзка със съхраняването и транспортирането

на продукти и се определя съгласно БДС 13409-83

Физикохимичния състав на лавандуловото етерично масло е:

 

Indexes accoding to Lavender oil

standart BDS ISO 3515:2004г., в %

 

Typikal ingeridient

Еuro. Pharmakopea, %

Lavender oil BDS ISO 3515:2004г., в %

 

Gascromatographic profile, %

 

 

1.

linalol

20 - 45

22 - 34

2.

Linali acetate

25 - 47

30 - 42

3.

1.8 Cineole

 

Max 2.0

4.

camphor

 

Max 0.60

5.

3-octanon

 

0.20-1.60

6.

cis - β- ocimen

 

3.0 - 9.0

7.

Trans - β - ocimen

 

2.0 - 5.0

8.

lavandulol

 

Min 0.30

9.

Terpinen  4-ol

 

2.0 - 5.0

10.

α - terpineol

 

0.80 - 2.0

11.

Lavandulyl acetate

 

2.0 -5.0

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

PHYSIKO-CHEMIKAL PROPERTIES, %

 

 

1.

Apperance

 

Clear liquid

2.

Colour

 

Colourless of pale yello

3.

Odour

 

Specific

4.

Specific density d 20/20

 

0.879 -0.888

5.

Angel of rotation of tha plane of polarization, 0

 

 

From 10.000 to - 6.500

6.

Refraction index

 

1.459 - 1.463

7.

Acid number, mg KOH /g

 

Max 1.00

8.

Ester  number,mg KOH /g

 

110.00 - 150.00

9.

Solodility in ethanol , 75 %

 

1 : 3

 

 

 

 

 

    България е лидер в производството на етерични масла с високо качество. Използването им в медицината, парфюмерията ,козметиката ,  хранителната промишленост и индустрията ни дава основание за партньорства със световни фирми от този бранш- Франция, Германия, Англия, Щатите, Япония  и  Китай. Розовото масло произведено в България  е един  от най известните, качествените и предпочитани продукти  в  цял  свят.

    Нашата фирма се стреми да задоволи изискванията на световния пазар. Полага усилия в развитието на ново модерно земеделие и  на нови технологии  с автоматизиране на системите на управления на процесите в производството.